Årets influensavaksine har kommet

Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner til influensasykdom. Av de som får komplikasjoner vil noen trenge behandling i sykehus. Noen opplever å få varig svekket helse som følge av sykdommen. Årets influensavaksine er nå distribuert til helsetjenesten i hele landet.

Norske helsemyndigheter opprettholder anbefalingene om vaksinering med Fluarix/Vaxigrip mot årets sesonginfluensa. Alle personer med økt risiko for alvorlige komplikasjoner av influensa, anbefales vaksinering.

Kort om influensavaksinen

  • Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.
  • Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.
  • Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.

Vaksinen anbefales av Verdens Helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet i Norge.

Referanse:            Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 02. oktober 2013.

Årets influensavaksine har kommet, vi vaksinerer både privatpersoner og bedrifter. Ta kontakt for time eller tilbud til bedrifter.

Publisert i Nyheter, Ukategorisert